XII Toppers
2018-19

Commerce
 • MISBAH MUAZZAM(97.4%)
 • PRACHI KHANDELWAL(95.4%)
 • PAVLEEN KAUR(95.2%)
 • VARCHASVI SINGH(94.6%)
 • SAMIKSHA ARORA(93%)
 • Gurleen kaur(93%)

Science
 • AYUSHI SHRIVASTAVA(96.4%)
 • RISHITA SHARMA(96.2%)
 • NIKITA AGARWAL(94.2%)
 • SIMRAN CHAUHAN(94%)
 • USHNA KHAN(93%)
 • Priya Yadav(93%)
 • Samiya Nazim (93%)
2017-18
2016-17